Disclamer

DISCLAIMER PERFECT COMPANY

Perfect Company met KvK-nummer 56896972 ( Perfect Company ), wil je hartelijk welkom heten op www.perfectcompany.nl en www.perfectcompanyclub.nl ( Websites ). Door onze Website te gebruiken stem je met deze disclaimer in. Perfect Company kan de inhoud van de Website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat jij daarover bericht ontvangt.

De inhoud van onze Website is zorgvuldig door ons samengesteld, maar je gebruikt onze Website voor eigen risico. Perfect Company zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de Website zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze Website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook ons aanbod van producten en diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

Perfect Company is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze Website. Handelingen die je op basis van onze Website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen Perfect Company en jou tot stand komen.

Ook voor aan onze Website gekoppelde bestanden of voor op onze Website opgenomen verwijzingen naar websites van derden aanvaardt Perfect Company geen aansprakelijkheid.
Je mag onze Website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten of die van onze licentiegevers. Perfect Company behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de Website voor. Voor meer informatie graag een mail naar info@perfectcompany.nl

Perfect Company

De Perfect Company Club is gevestigd in Amsterdam maar heeft leden door heel Nederland.